Juridium hjälper er till rätt jurist eller advokat

2017 gick konsumentverket ut med en stor rapport, om att den juridiska marknaden är en av de mest ålderdomliga marknaderna med en komplex struktur som försvårar det för konsumenten. Branschen behövde digitaliseras på ett konsumentvänligt sätt, menade de. Juridium grundades med ambitionen att maximera möjligheten för konsumenter att hitta juridisk hjälp på ett effektivt och digitalt sätt. Idag är Juridium en av branschens mest populära marknadsplatser.

Juridium fick statligt startupbidrag och grundades 2019 för att lanseras i full skala 2021. Visionen är att vara det självklara valet för den som behöver juridisk hjälp. Maja Stojanovic är en av två delägare, verksam jurist och vd för Juridium. 

I våra roller som verksamma jurister har vi sett problematiken med att branschen till största delen styrs av jurister och advokater. Det finns också en brist på transparens och tillgänglighet. När vi startade Juridium visste vi att marknaden behövde en länk mellan konsument och jurist, men vi var inte förberedda på den snabba responsen. Tjänsten har blivit jättepopulär! Vi är väldigt stolta över det förtroendet vi fått och som visar på att vi har ett gemensamt synsätt om att problematiken ligger på en samhällsnivå, säger Maja.
  Juridium är en marknadsportal som maximerar möjligheten för konsumenter att hitta juridisk hjälp på ett effektivt sätt, främst digitalt av en jurist online. Tjänsten är gratis för både privatpersoner och företagare.

  Du skapar en förfrågan hos oss genom att fylla i ett formulär och berättar vad du behöver hjälp med. Vet du inte vilket område frågan berör, har vi en kunskapsskola som på ett pedagogiskt sätt guidar dig vidare.  Kundtjänst tittar igenom formaliteten för att säkerställa att vi har fullgod information, för att därefter matcha dig med en lämplig jurist eller advokat som är insatt i just din problematik. På max 48 timmar har du en matchning med fyra sakkunniga som vill hjälpa dig. Sen väljer du själv om du vill gå vidare eller inte och med vilken av kandidaterna. Den vidare kontakten sker digitalt eller fysiskt beroende på vad man kommer överens om sinsemellan. Tjänsten är alltid gratis för konsumenten och du förbinder dig aldrig till att välja en av de förslagna byråerna. 
   Skatterättsliga frågor, skilsmässor, bolagsfrågor eller en bodelning. Juridium bistår privatpersoner och företag i allmänpraktiserande juridik och i uppkomna tvister. Tjänsten är inte prispressande utan juristerna och advokaterna som är anslutna är kvalitetssäkrade och advokaterna går under samfundets etiska regler. Idag har de ett sextiotal advokater och juristbyråer anslutna. För att underlätta att nyexaminerade jurister har möjlighet att snabbt praktisera sina kunskaper, kan dessa extraknäcka hos Juridium. 

   - I samarbete med Gigger Group, är vi först ut i Skandinavien att erbjuda gigekonomi i branschen. Många nyexaminerade vill snabbt ut på marknaden och gärna komplettera sina anställningar -som ofta innebär administrativt arbete- med handfast juridik. Med hjälp av Gigger group sköter vi faktureringen, sociala avgifter och ser till så att skatten blir korrekt. Här tror vi att det finns en jättestor potential, säger Maja.

   Hur mycket kostar juristen? Vad är ett skäligt arvode?
    
   Maja berättar vidare att okunskapen bland konsumenter är stor, och som ett led i att skapa en ytterligare brygga mellan konsument och jurist, har de en blogg på hemsidan för att öka kunskapen inom juridiska frågeställningar. 

   -Eftersom vi inom ledningen själva besitter kunskapen, vill vi även ha en form av fortbildningsfunktion i Juridium. Bilden av att det till exempel är extremt dyrt att vända sig till advokat kan leda till att man undviker juridisk hjälp, trots att man ofta kan få hjälp via sin hemförsäkring i form av rättskydd. Många vet inte heller vad juristerna i själva verket gör och att byråerna kan vara specialiserade inom olika frågor. 

   Juridium vill bidra till en acceptans av att det är ok att ta kontakt med en jurist- eller advokatbyrå utan att det faktiskt behöver bli så dyrt som man trodde. 

   -Juridik är krångligt, men det ska inte vara krångligt för konsumenten eller den anslutna näringsidkaren. Vi har digitaliserat en väldigt ålderdomlig bransch, där vi skapar möjlighet till aktiva val vid köp av juridiska tjänster och ökad tillgänglighet, oberoende av var du bor och dina behov. För den anslutna advokaten eller juristen innebär Juridium en möjlighet till fler arbetsmöjligheter, ett flexibelt schema och en snabb etablering på marknaden. Vår ambition är nu att avancera och digitaliseras ytterligare, för att i förlängningen öppna en fysisk mottagning och ta tjänsten vidare ut i Skandinavien, avslutar jurist Maja Stojanovic.

   Läs artikeln på Enterprisemagazine
   2022-01-19