Så fungerar Juridium för konsumenter


Du förbinder dig aldrig till något och du bestämmer själv om du vill anlita juridisk hjälp via oss. Du förbinder dig enbart att betala det som du kommer överens om med din jurist eller advokat, det vill säga med den jurist du valt att gå vidare och fullfölja uppdraget med.
Ja, absolut, vi välkomnar alla företag (jurister och/eller advokater) att ansluta sig till oss, stora som små och oavsett juridisk spetskompetens.
Vi på Juridium kan inte ge garantier på att vårt urval är den bästa för just ditt juridiska problem, däremot hjälper vi dig att ta fram relevant urval av juridiska tjänster som ger dig förutsättningar för att lyckas lösa ditt juridiska problem.
Nej, samtliga av dina personuppgifter behandlas med sekretess i enlighet med GDPR och offentlighets- och sekretesslagen samt därmed förenliga lagar. Dina personuppgifter hämtas endast upp av de juridiska utövarna som du erbjuds offert på. Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till en offentlig eller annan obehörig tredje part.
Du lämnar en förfrågan kostnadsfritt och erbjuds en inledande juridisk rådgivning kostnadsfritt vilket uppgår till totalt 10 minuter. Därefter får du antingen ett fast pris eller en löpande timtaxa beroende på ditt juridiska problem.
Nej, det är alltid gratis att skapa och skicka in en förfrågan genom Juridium.
Nej, om du föredrar att bli kontaktad på annat sätt, exempelvis via e-post kan du ange det i samband med din förfrågan. För att få ett komplett prisförslag och tillförlitligt resonemang kring ditt juridiska hjälpbehov rekommenderas det starkt att du har en dialog med din valda jurist eller advokat. Detta sker oftast via telefon eller digital länk för att din jämförelse ska bli så bra som möjligt.
Juridium är en tjänst som tillåter privatpersoner och företagare juridisk rådgivning, både digitalt och fysiskt.
Vi tror på att det ska finnas ett enkelt, smidigt och objektivt verktyg att jämföra och välja din/er juridiska expert.
Alla advokater som är registrerade hos Advokatsamfundet och jurister som har avlagt svensk juristexamen har möjlighet att vara anställda eller aktiva hos oss på Juridium.
Vi kontaktar endast jurister och advokater som vi på Juridium anser är relevanta för ditt uppdrag genom att matcha ditt uppdrag mot våra jurister och advokater som i sin tur kan hämta ut dina uppgifter och erbjuda juridisk hjälp.
Nej, tjänsten som erbjuds via oss är helt frivillig och en registrering medför inga förpliktelser. Det är alltid ditt val om du väljer din advokat eller jurist via oss. Värt att tänka på är att jurister lägger tid och engagemang genom att skriva och kontakta er. Det är därför uppskattat att meddela om man väljer att tacka nej till ett erbjudande.