Hur startade det?


Marknaden för juridiska tjänster har i flera år rankats av Konsumentverket som en av de besvärligaste konsumentmarknaderna och där juridiska tjänster för konsumenter kan upplevas som svårgenomtränglig.1 Konsumentverket har identifierat flera brister på marknaden bland annat i fråga om transparens, möjlighet till aktiva val och kundnöjdhet vid köp av juridiska tjänster. Det som brister är enligt Konsumentverkets undersökning främst prisinformationen och möjligheten att jämföra utförare.

Så vill inte vi på Juridium ha det och valde därför att göra något åt saken. Därför startades Juridium år 2020 med syftet att digitalisera och förenkla din väg till juridiken och främja den juridiska utvecklingen. Till nytta för dig och samtliga av våra anslutna advokater och jurister. Vår verksamhet vilar tungt på tre nyckelord; ökad förutsebarhet, objektivitet och transparens. Vår målsättning är att matcha juridiskt behov och kompetens genom att göra vägen dit så smidig som möjligt.

Vi är Juridium...

Vi på Juridium är en oberoende tjänstförmedlare som helt enkelt förenklar din väg till professionell juridisk hjälp. Hos oss kan du få hjälp oavsett om du är egen företagare eller privatperson. Med hjälp av vår tjänst kan du enkelt och smidigt jämföra flera offerter från våra kvalitetssäkrade advokater och jurister. Skapa din förfrågan direkt på vår hemsida och låt oss matcha rätt kompetens med just ditt behov. Dessutom skapar du din förfrågan helt gratis, utan några förbindelser och oavsett var i landet du bor. Svårare än så blir det inte.

För dig som är företagare är Juridium en perfekt mötesplats att matchas med nya kunder utan att behöva marknadsföra dig aktivt. Du beskriver vilka juridiska tjänster du och ditt företag kan utföra med hjälp av en skräddarsydd profil. Sedan matchar vi er kompetens med kundernas förfrågningar.

Vill du skapa din förfrågan? Klicka här.

1. Se t.ex. Konsumentverket (2017) Konsumentrapporten 2017 Rapport 2017:3.