Frågor om arbetsrätt, din anställning eller dina anställda?

Information och hjälp inom arbetsrätt till dig som privatperson eller egenföretagare samt vägledning i hur kan få juridisk rådgivning.
Arbetsförmedlingens bedömning för år 2020 och 2021 visar på en fortsatt dramatisk ökning av arbetslösheten. Antalet inskrivna arbetslösa bedöms överstiga 600 000 i början av nästa år. Långtidsarbetslösheten väntas i sin tur öka till historiskt höga nivåer.[1]

Om du er en av de som påverkats negativt på grund av Covid-19 pandemin eller om din anställning fått en oväntad vändning kan du komma att behöva juridisk hjälp. En jurist eller advokat kan hjälpa dig med dina synpunkter och reflektioner och vara ditt stöd i juridiska frågor. Exempel på sådana frågor kan vara:
   - Grund för uppsägning
   - Korttidsarbete
   - Frågor om en anställd blir sjuk
   - Frågor när en arbetsgivare gått i konkurs eller riskerar att gå i konkurs
   - Frågor i ditt arbete till följd av Covid-19
   - Uppsägningstid
   - Utebliven eller fel lön
   - Semesterdagar
   - Skadestånd vid felaktig uppsägning

Arbetsrätten är ett stort rättsområde som reglerar förhållandet mellan en anställd och arbetsgivare med respektive rättigheter och skyldigheter. Hit hör även ämnen så som arbetsmiljö, kollektivavtal eller diskrimineringsärenden. Det kan uppstå situationer då du behöver konsultera en jurist eller advokat.

Det är inte ovanligt att inte veta hur du ska agera och hur dina rättigheter ser ut, oberoende av vad du står inför för frågor och funderingar. På juridium.se kan du snabbt, tryggt och enkelt hitta, välja och jämföra ditt juridiska ombud som arbetar med arbetsrätt. I din förfrågan kan du ta med övrig information som är av värde för dig. Exempel på detta kan vara var, när och hur du önskar ha din hjälp.

Vet du med dig att du kan komma att behöva juridiskt stöd eller känner du att du behöver rådgivning innan du bestämmer dig? Eller behöver du förhandlingshjälp och rättshjälp? Oavsett hur ditt behov ser ut har du möjlighet att skapa en förfrågan hos oss på Juridium genom att klicka här.

Tveka därför inte att höra av dig till oss med dina frågor om arbetsrätt.


[1] https://arbetsformedlingen.se/statistik/analyser-och-prognoser/arbetsmarknadsprognoser/riket/arbetsmarknadsprognos-2020-2021
hämtad: 2020-12-09
Ansvarsfriskrivning från författaren
I vår blogg skriver vi brett om juridik.