Jag vill begära ersättning för personskada

När olyckan är framme eller någon annan orsakat dig skada så kan det bli aktuellt och fråga om ersättning. Det är olika faktorer som avgör om du ska få rätt till ersättning för en personskada. Juridium går igenom vad som kan ge dig rätt till skadestånd.


Olika typer av skador

Det finns olika typer av skador som kan uppstå i form av personskada. Exempel på vad som kan utgöra personskada är:
- Olycksfall
- trafikskada
- arbetsskada
- sjukdom och
- överfall.

Personskador är inte alltid lätta att bedöma. Det finns många faktorer som även spelar roll för att få ersättning från ditt försäkringsbolag där försäkringsvillkoren utgör en avgörande del. Beroende på skada har du rätt till att ansöka om ersättning för olika typer av besvär.


Ersättning för dina besvär

Det finns en rad olika typer av ersättningar. Sveda och värk är ett exempel som du kan få ersättning för. Sved och värk ersätter smärta och andra fysiska obehag, men även psykiska besvär. Även lidande som en försäkringstagare drabbas av i samband med olika slags behandlingar kan vara grund för ersättning för sved och värk. Ett annat exempel är ersättning för medicinsk invaliditet vilket innebär att du kan få ersättning för dina bestående medicinska besvär så som nedsatt rörlighet, upplevelse av smärta eller nedsatt styrka. Ersättning kan även lämnas av försäkringsbolaget genom en så kallad olycksfallsförsäkring. Det täcker då för kostnader som kan innebära sjukvårds- rese- och medicinkostnader, men även kostnader för förstörd egendom på grund av skadan. Även om du på grund av en skada förlorat inkomst kan vissa försäkringar ersätta inkomstförlust.


Kan jag få ersättning av en person som orsakat mig skada?

Skadeståndsrätten är de lagar och regler som avgör om en skada ger rätt till ersättning. Ersättningen kallas för skadestånd och summan regleras genom skadeståndsrätten. Om annan person har orsakat dig skada eller du varit med om en trafikskada så tillämpas skadeståndslagen som säger att en inkomstförlust ska ersättas. Om du råkat ut för en olycka på din arbetsplats är det vanligt att din arbetsgivare har tecknat en försäkring för dig som anställd hos afa.


Olika möjligheter till skadestånd

Det finns olika sätt att söka ersättning däribland från ditt försäkringsbolag, arbetsgivare eller med stöd av skadeståndslagen, SKL, av den personen som åsamkat dig skada. Det är viktigt att veta vad som står i dina försäkringsvillkor så att du, om olyckan är framme, vet vad du har rätt till.  I vissa fall kan det även vara reglerat mellan två eller flera parter vad som gäller om en personskada uppstår. Huvudregeln är dock att den som orsakar en personskada eller sakskada ska ersätta skadan och återfinns i 2 kap. 1 § SKL.

Det vanliga är att ersättning söks för skadestånd i form av sjukvårdskostnad, inkomstförlust samt fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk).  Det är heller inte ovanligt att ersättning söks för men av bestående art och andra olägenheter till följd av skadan.

Sammanfattningsvis kan du ofta få ersättning på två olika sätt, genom ditt försäkringsbolag eller genom att kräva skadestånd.


Vi hjälper dig oavsett skada

Vi på  arbetar med personskador och har möjlighet att hjälpa dig med att få rätt ersättning. Du skapar din förfrågan här. Vi garanterar alltid att någon tar kontakt med dig för vidare hantering av ditt ärende.

Du är även välkommen att ta kontakt med oss på kundtjänst, vilket du hittar här.