Jag har blivit anklagad för ett brott - Vad ska jag göra?

Har du blivit anklagad för ett brott behöver du inte gå igenom hela processen ensam. Du har rätt att få en brottmålsadvokat som företräder dig och finns för dig från början till slut.

Det ska du göra om du blivit anklagad för ett brott

Vid tillfällen eller situationer där man blivit anklagad för ett brott bör man i ett tidigt skede ta kontakt med en advokat som är expert och sakkunnig inom området. Det tilldelas man av staten när det behövs, men man kan även välja att ha en privat advokat.

Situationer när det är bra att ha en försvarsadvokat är exempelvis om du blivit kallad till ett polisförhör, har blivit gripen eller anhållen för ett brott. Du har alltid en rättighet att ha en försvarsadvokat vid nämnda tillfällen. Det är en mänsklig rättighet att kunna få stöd och hjälp för att föra sin talan, få sin rättvisa prövad och få stöd av en försvarsadvokat. Sammanfattningsvis bär försvarsadvokaten ansvaret för att du inte ska bli orättvist behandlad och arbetar ständigt för att rättsprocessen blir så pass fördelaktig som möjligt för dig som klient.


Brottmålsadvokaten ska finnas där för dig

Uppstår en situation där man blivit anklagad för ett brott finns del många saker att tänka på. En avgörande sak är att inte känna sig ensam och behöva gå igenom en sådan situation på egen hand. Det rekommenderas stark att ha en advokat vid sin sida. Advokater har lagstadgad tystnadsplikt där advokaten alltid ska arbeta för sin klient och vara lojal mot klienten. Advokaten i sin tur ska göra allt för att hjälpa dig. Står man inför åtal försöker man få ett så lämpligt och proportionerligt straff som möjligt om klienten blir fälld. Även i frågor kring skadestånd kopplat till brottet kan advokaten vara behjälplig.

Vem betalar för en brottmålsadvokat?

Om du blir misstänkt för ett allvarligt brott har personen rätt till en offentlig försvarare. Den offentliga försvararen utses av staten. Däremot har den misstänkte rätt att ge förslag eller namnge en företrädare som denne önskar. Det betyder att den misstänkte kan välja en brottmålsadvokat i Sverige som den har förtroende för eller valt av annan anledning. 

Utses brottmålsadvokaten av staten står staten för hela kostnaden om den misstänkte anses oskyldig vid rättegångens slut. Blir det en fällande dom blir den misstänkte i regel återbetalningsskyldig för hela eller delar av kostnaden för den offentliga försvararen. Det är dock beroende av hur stor inkomst personen har. Saknas inkomst kan staten stå för kostnaden för brottmålsadvokaten.

Hur hittar jag en brottmålsadvokat?

Letar du efter en advokat är det viktigt att det är en brottmålsadvokat och att det finns särskild sakkunskap inom området. Dina rättigheter är en självklarhet. På Juridium.se kan du skapa en förfrågan och sedan matchas mot våra anslutna brottmålsadvokater som står redo att hjälpa dig.

Varmt välkommen!