Avsnitt 4 - Indiciebevisning

I lagrummet med Juridium. Vi presenterar ett avsnitt som svarar på frågan vad indiciebevisning är och hur mycket bevis som krävs för att någon skall kunna dömas.

I det här avsnittet lyfter våra jurister följande:

00:00 - Introduktion
00:24 - Vad är indiciebevisning? Samt konkreta exempel på indiciebevisning
01:58 - Beviskrav och bevisprövningen med exempel från Högsta domstolen
11:30 - Hur skiljer sig bevisläget mellan de olika fallen från Högsta domstolen?
14:18 - Diskussion och avslutande kommentarer med anledning av fallen

Vi är Juridium

Juridium är en juridisk digital plattform som startade år 2020 med syftet att digitalisera, främja tillgången och uppmuntra människor till att söka juridisk hjälp – oavsett tid, plats och omfattning på ditt juridiska problem.

Vår vision

Vår verksamhet vilar tungt på tre nyckelord; ökad förutsebarhet, flexibilitet och kundnöjdhet. För oss är det viktigt att du som klient har insyn och är delaktig under hela resans gång.

Varför ska du välja oss?

Vi erbjuder juridiska tjänster för privatpersoner och företagare. Vi underlättar vägen till juridisk hjälp genom att

 - Vi tar emot klienter oberoende vart du befinner dig.

 - Vi arbetar med all form av juridik inom samtliga rättsområden.

 - Vi tillhandahåller flexibla kontaktvägar, exempelvis kontakt per telefon, video eller fysiskt.

-  Vi tillhandahåller konkurrenskraftiga priser och flexibla betalningslösningar.

Hur går det till?

Du skapar ditt ärende snabbt och enkelt genom att göra en digital förfrågan på Juridium.se

Vi prioriterar din förfrågan utifrån ärendets art och strävar efter att besvara förfrågningar inom 48 timmar. Du väljer när och hur du önskar bli kontaktad och följer enkelt status på ditt ärende via ”mina sidor”. När önskad kontakt har inletts kommer ärendet fortsatt att hanteras av någon av våra jurister.

Vi är Juridium – Juridik är vad vi gör!
#jurist #juristbyrå