Vad är affärsrätt och vad innebär affärsjuridik?

Affärsjuridik omfattar många olika delar i det svenska samhället. Det kan vara lagar och situationer som berör situationer kopplat till företag. Affärsjuridik är med andra ord ett samlingsbegrepp för stor andel olika lagar och regler som är tillämpliga i olika situationer och vid frågor som kan uppstå i affärsjuridiska sammanhang.

Vilka delar omfattas av affärsjuridik?
Affärsjuridik omfattar stora delar i det vardagliga livet vilka kan vara avtal, frågor kring kollektivavtal, fastighetsrätt, miljörätt, men även delar som handlar om olika tvister. Affärsjuridik omfattar olika områden. Nedan följer en lista med dem vanliga situationerna inom området:


  • Arbetsrätt; behandlar frågeställningar såsom uppsägning/avskedande och frågor om kollektivavtal.
  • Avtalsrätt; avtals giltighet samt tolkning av avtal.
  • Entreprenad
  • Fastighetsrätt; behandlar frågor om ägande, överlåtelse och upplåtelse av fastigheter
  • Skadeståndsrätt; frågor fällande skador orsakade vid olika tillfällen
  • Miljörätt; fokuserar på miljöfrågor
  • Tvistlösning; Tvister som kan lösas med medling eller förhandling

Vilka klienter kan det finnas inom affärsjuridik?
Klienterna som finns inom affärsjuridik kan vara byggfirmor, IT-företag, vårdbolag, restauranger och caféer, städfirmor, webbyråer, bilverkstäder och andra verksamheter vilka är i behov av juridisk hjälp.

Vem kan hjälpa mig med affärsjuridik?
Är du i behov av juridiskt stöd eller hjälp är det oftast bra att vända dig till en jurist som har kunskap inom affärsjuridik. En affärsjurist
är i majoriteten av fallen utbildad jurist och har en avlagd juristexamen. En affärsjurist behöver ha ingående kunskaper inom dels juridiska delar dels ekonomiska kunskaper. En affärsjurist är ofta en person som är duktig på att analysera och lösa juridiska hinder och dilemman samtidigt som denne bedömer de ekonomiska effekterna av ett visst juridiskt beslut. Det är vanligt att en affärsjurist agerar som en rådgivare vid större händelser i ett företag eller när företaget har hamnat i en tvist. Affärsjurister kan också vara juridiskt ombud i tvister i domstol.

Vi finns här för dig
Har du en juridisk fråga? I så fall får du gärna kontakta oss för en inledande kostnadsfri konsultation. Du hittar våra kontaktuppgifter under fliken kontakt. Vi har en svarsgaranti som innebär att vi alltid svarar inom en arbetsdag. På så vis slipper du vänta med det som är brådskande och samtidigt får du stöd med ditt ärende med just den kompetensen som ditt ärende kräver. Vi har affärsjurister som står redo att hjälpa dig!

Varmt välkommen att kontakta oss på juridium.