Hyra ut bostad i andra hand - Reducera dina risker vid andrahandsuthyrning

Du kanske går i tankarna att hyra ut din bostad. Att hyra ut sin bostad kan vara bero på olika omständigheter, där en flytt utomlands under en längre tid, testa att bo tillsammans med sin partner eller studera på annan ort kan utgöra några exempel. Vi går igenom vad du bör tänka på när planerar att hyra ut din bostad.


Inför din uthyrning av bostaden
Innan du hyr ut din bostad, oavsett om det utgör en hyresrätts- eller bostadsrättslägenhet är det viktigt att du upprättar ett skriftligt hyresavtal som ska gälla mellan dig och din kommande hyresgäst. Hyreskontraktet skall skrivas under av båda parter. Hyresavtalet ska även innehålla information om vad som är ditt ansvar och vad som utgör den kommande hyresgästens ansvar. Det är ett sätt att minimera risken för att en eventuell tvist ska uppkomma mellan er som ingår avtal. Innan din andrahandshyresgäst flyttar in är det även bra att upprätta en inventarielista. En inventarielista är en lista på de möbler och saker du lämnar kvar i bostaden. Typiska exempel på hur inventarier skrivs upp är genom att
- uppge om det är en möbel eller sak
- skicket på den/det
- hur många det finns totalt sett av en viss sak     eller möbel
- ålder på inventariet

Utöver ovanstående är det viktigt att tänka på flera saker innan du hyr ut din bostad. Du behöver exempelvis ha ett skriftligt tillstånd från hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller Hyresnämnden för att hyra ut i andra hand. Önskar och har du tillstånd att hyra ut längre än två år i följd bör du även göra en skriftlig överenskommelse med andrahandshyresgästen att denne avstår besittningsskyddet. Besittningsskydd för en andrahandshyresgäst innebär att hen har rätt att fortsätta bo i andra hand. Ta heller inte ut för hög hyra, det kan innebära att du tvingas betala tillbaka pengar eller i värsta fall blir uppsagd. Läs mer om detta här.


Exempel på giltiga skäl för att få hyra ut sin bostadsrätt
 -  Du ska flytta ihop med din sambo för att testa att bo ihop.
 -  Du ska arbeta, studera, göra lumpen eller vårda en anhörig på annan ort (som du inte kan pendla till).
 -  Du är sjuk.
 -  Du ska hyra till egna barn.
 -  Du ska hyra ut till närstående.
 -  Du har svårt att få din bostad såld på grund av marknadsläget.Exempel på giltiga skäl för att få hyra ut sin hyresrätt
-  Du ska studera på annan ort.
-  Du har en tillfällig anställning på annan ort.
-  Du ska bo utomlands under en längre period.
-  Du ska flytta ihop med någon på prov.
-  Du är på sjukhuset och får vård under en längre tid.

  Om din ansökan inte skulle bli godkänd kan du överklaga genom att skicka en ansökan till Hyresnämnden. Skulle Hyresnämnden ge dig rätt får du hyra ut bostaden baserat på detta beslut, trots att bostadsrättsföreningen eller hyresvärden inte vill det. Hyresnämndens regler är tvingande vilket innebär att din hyresvärd inte får ha hårdare regler än Hyresnämnden. Däremot kan hyresvärden tillåta uthyrning av fler anledningar. Normalt sett ger Hyresnämnden tillstånd att hyra ut i andra hand i ett år i taget, därefter får du ansöka om ett nytt tillstånd.


  Eventuell uppsägning av andrahandskontrakt
  Om du skulle behöva säga upp andrahandskontraktet under hyresperioden bör detta göras skriftligt. Det ska stå tydligt vilken lägenhet som sägs upp och när hyresavtalet upphör att gälla (det vill säga när hyresgästen ska flytta ut). Du kan inte återta din lägenhet hur som helst, även om du ser att din hyresgäst inte betalar hyran eller stör grannarna.
  Läs mer om uthyrning av hyres- och bostadsrätt  Vid uthyrningstillfället är det en del att ha koll på. Om du hyr ut din bostad kan du i vissa fall behöva betala skatt samt för överskottet av uthyrning. Läs mer om detta hos Skatteverket.

  Vi har sakkunniga 

  Behöver du stöd eller ett bollplank inför eller vid ett uthyrningstillfälle har vi många sakkunniga juridiska ombud som kan hjälpa dig i ärendet. Ibland kan det vara så att man endast känner sig lite osäker och önskar ha en kontakt som är kunnig i frågan eller få stöd i att skriva ett andrahandskontrakt. Oavsett ditt behov kan vi bistå med den hjälpen som du behöver. Du skapar din förfrågan på ett par minuter här.