Julgåvor och presenter till kunder - Detta gäller år 2021

Många företag vill visa sin uppskattning för personalens arbetsinsatser och avsluta året med julklappar och/eller julfest, men det gäller att ha koll på skattereglerna. Vi har därför sammanställt några av de bestämmelser du bör känna till.

Julklapp till personalen – Skattefria julgåvor

En arbetsgivare kan ge en skattefri julgåva till sin personal. Julgåvans värde får inte överstiga 500 kronor inklusive moms och julklappen skall helst ges till alla inom personalgruppen.


Coronagåva

Fram till den 31 december 2021 gäller särskilda regler som innebär att extra gåvor upp till 2 000 kronor är skattefria. De tillfälliga skattereglerna ska ge arbetsgivare en möjlighet att visa särskild uppskattning till de anställda för arbetet som utförts under pandemin.


Observera att de olika gåvorna kan kombineras tillsammans vilket innebär att en avdragsbar julgåva kan ges till personalen till ett värde av totalt 2 500 kronor.
Gåvorna hanteras som skattefria gåvor i bokföringen och ingen särskild anmälan eller ansökan behöver göras.

Man bör tänka på att det inte är tillåtet att göra särskillnad på personal på grund av t.ex. anställningsform. Man kan därför inte undanta tex. provanställda, sjukskrivna eller visstidsanställda om man ger en julklapp eller annan gåva till resten av personalen.

Det finns inte något krav på att ge julklappar till sin personal och det är upp till arbetsgivaren att besluta om och i så fall vad och till vilket värde som ske ges som gåva.


Julgåvor till konsulter

En konsult som är inhyrd i verksamheten räknas som inte som anställd och omfattas inte av avdragsrätten för anställda. En julklapp eller annan gåva till en konsult är därför inte avdragsgill enligt reglerna som gäller för personal. Men konsulter kan i vissa fall omfattas av reglerna nedan rörande kunder.


Gåvor till kunder

Gåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla. Man kan dock ge sina kunder reklamgåvor av ringa värde. Enligt skatteverket uppgår gränsbeloppet i dessa fall till 300 kronor inklusive moms. Det ska i dessa fall handla om enklare presentartiklar eller om någonting som har en direkt anknytning till verksamheten. Exempel kan vara pennor, anteckningsböcker med företagets logotyp eller enklare julkorgar.


Julbord och fest för personalen

Personalfester som julbord, julfest och sommarfest är avdragsgilla upp till två gånger per år. Kostnaden för mat och dryck är inte avdragsgill men företaget har rätt att dra av momsen för mat och dryck upp till 300 kronor exklusive moms.

Därtill kan avdrag göras för kringkostnader så som lokalhyra och underhållning upp till 180 kronor exklusive moms per person.

Om en anställd behöver resa till aktiviteten har företaget rätt att göra avdrag för resekostnader och en hotellnatt.


Läs mer på Skatteverkets hemsida


Vi på Juridium kan hjälpa dig vidare om du har frågor kring skatterättsliga regler om julgåvor och presenter i samband med jul och covid-19 pandemin. Du når oss enklast genom att skapa en förfrågan här.
Välkommen!
Ansvarsfriskrivning från författaren
Upplysningen ovan ska ses som allmän information och ska inte användas som fakta vid upprättande av bokföringen. Det finns en mängd omständigheter som påverkar bestämmelserna. Innan beslut fattas om hur verksamheten ska hantera dessa frågor bör förutsättningarna i enskilda fallet undersökas och beaktas.