Din guide att hitta rätt fullmakt

Det uppstår situationer när du är i behov av att skriva eller få stöd med att upprätta en fullmakt. Oavsett hur behovet ser ut är syftet med behovet av fullmakter samma, att ge din tillåtelse och rätten att en person vidtar vissa åtgärder för din räkning.
Det uppstår situationer när du är i behov av att skriva eller få stöd med att upprätta en fullmakt. Oavsett hur behovet ser ut är syftet med behovet av fullmakter samma, att ge din tillåtelse och rätten att en person vidtar vissa åtgärder för din räkning.


Vad är en fullmakt och när behövs den?


En fullmakt ger rättigheten och tillåtelsen att agera åt någon annan. Den som får fullmakten blir ombud. Parterna heter fullmaktsgivare och fullmaktshavare.

     o Fullmaktsgivare – Är den personen som ger någon tillåtelse att vidta vissa åtgärder i sitt ställe.
     o Fullmaktshavare – Den personen som får rättigheten och tillåtelsen att vidta vissa åtgärder som fullmakten beskriver.

  Formkrav kan se olika ut, även om huvudregeln är att det inte finns några generella formkrav för att giltighet ska uppstå. Många gånger krävs en skriftlig fullmakt, exempelvis vid köp, byte eller gåva av fast egendom, hämta paket eller närvara på möten istället för någon. Fullmakten kan även komma att gälla under en viss tidsperiod eller tillsvidare. Gäller den tillsvidare gäller den som huvudregel till dess att den återkallas. Om fullmakten har lämnats skriftligen kan fullmaktsgivaren återkalla den genom att återta den fysiska handlingen.

  Exempel på när fullmakt kan skrivas är när du vill genomföra ett köp, men inte har möjlighet att själv genomföra köpet. Upplever du att det är krångligt är du inte ensam. Ett exempel följer nedan för att beskriva en situation när en fullmakt är bra att ha, i detta fall vid köp av båt.

  - Oskar har hittat en båt som han vill köpa via internet. Säljaren som säljer båten heter Karina. Oskar har fått förhinder och kan därför inte träffa Karina för att köpa båten som bestämt. Han kan heller inte närvara för att skriva under köpehandlingarna för båten. Oskar vill verkligen ha båten och inser att han kan använda sig av en fullmakt. Han frågar därför sin vän Robert om hjälp som gärna ställer upp. Oskar bestämmer sig för att skriva en fullmakt till sin vän som ger honom rätten att köpa båten istället för Oskar.

  Exemplet ovan beskriver hur ett köpeavtal ingås formellt mellan Oskar och Karina, men det är Robert som tack vare fullmakten kan skriva under avtalet för Oskars räkning. Oskar kan även välja att komplettera sin skriftliga fullmakt genom att ge muntliga instruktioner till Robert om hur mycket han kan tänka sig att högst betala för båten vid en förhandling om båtens pris. En sådan situation kan uppstå om Oskar inte vill att Karina ska ta del av hur mycket Oskar faktiskt är beredd att betala för båten.


  Vilken fullmakt behöver jag?


  En fullmakt kan användas för olika ändamål.
  Här nedan listas några exempel på olika varianter av fullmakter.

  Framtidsfullmakt
  1. Vad är det?
  Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du ge någon tillåtelse att utföra handlingar och fatta beslut istället för dig om du vet att du inte kommer att vara förmögen att göra det på egen hand i framtiden. Ett exempel på detta är när närstående får ansvaret och behöver fatta beslut åt dig när du riskerar att i framtiden få sviktande hälsa.

  2. När börjar fullmakten gälla?
  Fullmakten börjar gälla när fullmaktsgivarens hälsotillstånd är sådant när denne inte längre har möjligheten eller förutsättningar att ta hand om angelägenheter som fullmakten gäller.

  Fullmakt för bankärenden
  1. Vad är det?
  Genom en fullmakt för bankärenden kan en person ge en annan person möjligheten att hjälpa till med bankärenden för fullmaktsgivarens räkning. Huvudregeln är att en sådan fullmakt är skriftlig och ofta krävs det att fullmakten ska lämnas in på fullmaktsgivarens bankkontor och fungerar som ett bevis för banken.

  2. När börjar fullmakten gälla?
  Det är vanligt att denna typ av fullmakt är tidsbegränsad med start efter överenskommelse, men kan även gälla tillsvidare om ingen specifik tidsperiod skrivit ner i fullmakten. Värt att tänka på är att större överföringar till fullmaktshavarens konto inte går att utföra med stöd av en fullmakt och istället kan kräva ett gåvobrev.

  Fullmakt för dödsbo
  1. Vad är det?
  För att dela det ansvar som tillkommer dödsbodelägare ett dödsfall krävs en fullmakt. När en person avlidit behöver dödsboet avvecklas och förvaltas. En fullmakt intygar att övriga dödsbodelägare gett specifik dödsbodelägare (eller annan) rätt att företräda dem i frågor kring dödsboet.

  Med hjälp av en fullmakt ger du en annan person rätt att agera och fatta beslut istället för dig vid dödsboförvaltningen, bouppteckningen och/eller arvskiftet. Är det en person som ensam ska representera dödsboet så måste denne ha en fullmakt från alla de övriga dödsbodelägarna.

  2. När börjar fullmakten gälla?
  Efter ett dödsfall kan en fullmakt upprättas för att dela ansvaret för dödsboet där fullmaktstagaren agerar ombud som dödsbodelägare i det angivna dödsboet fram till att dödsboet upphör (dödsboets tillgångar och skulder regleras).


  Våra advokater och jurister hjälper dig om du behöver skriva fullmakt


  Många känner och upplever att de blir tryggare av att anlita juridisk hjälp vid situationer som kräver att en fullmakt upprättas.

  www.juridium.se kan du få stöd att skriva fullmakt efter ditt eller dina behov.
  Du väljer själv hur du önskar ha kontakt med ditt juridiska ombud.
  Skapa därför din förfrågan gratis redan idag och få den hjälpen du är i behov av och för att underlätta för dig.

  Läs mer om: Juridiums blogg | Skapa förfrågan