Vem kan hjälpa mig och vad kostar en advokat eller jurist?

Det är inte ovanligt att du någon gång har ett juridiskt problem och behöver ha en kompetent och rätt person som kan hjälpa dig med att lösa det. En jurist eller advokat kan då vara behjälplig. Prisbilden kan se olika ut beroende på ditt uppdrag, men det finns ett antal riktlinjer. Vi hjälper dig få klarhet i frågan.

Advokat eller jurist?

Vem som kan hjälpa dig med din juridiska fråga eller ditt problem kan variera. Både en jurist och en advokat kan vara dig behjälplig. En jurist är en person som vanligtvis har tagit juristexamen. För att ha fullföljt en juristexamen har personen i fråga genomgått fyra och ett halvt års heltidsstudier vid universitetet. En advokat är en person som har avlagt en juristexamen. För att bli advokat krävs det att personen har minst tre års praktiskt kvalificerat juridiskt arbete, men även genomgått och fått godkänt i Advokatsamfundets utbildning. Personen ska ha antagits som ledamot av Sveriges Advokatsamfund. För att bli medlem som ledamot måste man uppfylla vissa krav, bland annat genom att ha en ordnad ekonomi, vara redbar och i övrigt lämplig.
Advokattiteln är en skyddad titel och jurist är inte en skyddad titel. Det innebär i praktiken att vem som helst får kalla sig jurist (även om det är normalt att man förutsätter att personen i fråga har en juristexamen). Väljer du en advokat är du garanterad en slags kvalitetsstämpel och seriositet då titeln är skyddad och Advokatsamfundet har vissa etiska regler som advokaterna måste följa. Följer inte advokaten reglerna finns risk för disciplinpåföljder. En advokat har automatiskt genom sitt medlemskap i Advokatsamfundet en ansvarsförsäkring som ersätter klienten ifall advokaten lämnar felaktig rådgivning som skadar klienten. Väljer du en jurist istället för advokat är det viktigt att själv höra dig för om juristen har en ansvarsförsäkring.

Vi på www.juridium.se kvalitetssäkrar alla våra anslutna jurister och advokater där det ingår att kontrollera samtliga ovanstående delar i anslutning till ett medlemskap på Juridium. Du kan läsa mer om hur vi gör det på frågor och svar. Vi strävar alltid efter kvalitet och trygghet och för oss är det därför en självklarhet att titta på samtliga kvalitetsdelar, oavsett om det gäller en advokat eller en jurist, så att du kan ägna din tid åt det du behöver.

Vad kostar det att anlita en jurist eller advokat?
Vi på Juridium förstår att priset är viktig del när man söker efter ett juridiskt ombud. Även om det är så att andra delar spelar roll när man anlitar sitt ombud kan det vara svårt att göra sitt val. Det väsentliga är att det juridiska ombudets kompetens och lämplighet ställs i förhållandet till kostnaden för tjänsten som utförs.

Det är många gånger svårt att jämföra prisbilden för tjänster som utförs av advokat eller jurist.
Det som är avgörande är vad tjänsten kostar i slutändan. Det kan exempelvis vara billigare att anlita en advokat som kostar 1500 kronor i timmen och som kan slutföra uppdraget på tre timmar än en jurist som begär 1000 kronor i timmen, men behöver sex timmar för att slutföra tjänsten eller tvärtom. Därför är det viktigt att sätta kostnaden i förhållande till tidsåtgång. En god utgångspunkt är därför att jämföra. Det är vanligt förekommande att det juridiska ombudet använder sig av s.k. timkostnadsnorm för att bestämma pris per timme. Det används av både jurister och advokater. Det finns inga allmänna prislistor eller maxpriser på advokat- eller juristtjänster. Däremot ska priserna, inte minst på begäran av Advokatsamfundet, alltid vara skäliga. Vanligtvis kan arvoden ligga på 1 500 kronor till 2 500 kronor för privatpersoner och mellan 2 000 och 3 500 exkl. moms för företagare. Det bör dock uppmärksammas att det kan variera, speciellt vid korta tidsfrister eller ovanliga krav. I uppdraget som juridiskt ombud debiteras vanligtvis tiden från början till slut. Detta kan innefatta rådgivningsmöten, telefonsamtal, videomöten, e-postkonversationer, utredningsarbete, upprättande av handlingar, färdigställande och att stötta i processer exempelvis i domstol. Kort sagt kan prisbilden generellt sett variera beroende på typen av uppdrag, uppdragets omfattning och komplexitet.

Vad har jag för möjlighet att få för stöd för att täcka kostnader?
Rättsskydd
Om du har en hemförsäkring som privatperson kan du ha rätt till att få ersättning för kostnader som uppstår till följd av en rättstvist med stöd av det s.k. rättsskyddet genom din hemförsäkring. Om du är medlem i ett fackförbund kan det även där ingå ett rättsskydd. Är du däremot egenföretagare kan du ha ett rättsskydd som vanligtvis ingår i din företagsförsäkring. Hur skyddet ser ut varierar och det finns ofta en självrisk som man själv får stå för.

Rättshjälp
Personer med lägre inkomst och är begränsad till vissa situationer kan få stöd genom rättshjälp enligt rättshjälpslagen. Grundkravet är att du tjänar mindre än 260 000 kronor per år.

Det innebär att staten går in och ersätter vissa av dina kostnader. Det föranleder däremot att du inte har en hemförsäkring eller att rättsskyddet inte täcker dina kostnader. Om du får rättshjälp betalar du cirka 2–40 % av de totala kostnaderna beroende på din inkomst och resterande delen täcks av staten. Rättshjälp är en statlig ersättning där jurister och advokater kan bistå dig med hjälp och undersöka om du är berättigad rättshjälp samt ansöka om rättshjälp.

Vad gör Juridium för att hjälpa dig att hitta juridiska ombud?
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att priset skiljer sig åt och att det inte alltid går att på förhand få fastställt ett fast pris. Vi på www.juridium.se
försöker alltid sträva efter att genom anslutna jurister och advokater erbjuda dig ett på förhand givet pris, så att du redan i förväg vet vad det kommer att kosta. Oberoende av om du behöver stöd med att skriva ett juridiskt dokument eller för att undersöka vissa juridiska frågor ska du ha möjlighet att identifiera vad det kostar.

Våra anslutna advokater och jurister hjälper dig att uppskatta kostnaden för ditt ärende! Oavsett vilket juridiskt ombud du väljer arbetar Juridium endast med juridiska experter. Det innebär att du kan känna dig trygg med att ett bra val är att använda dig av våra professionella jurister och advokater.

Använd därför vår kostnadsfria tjänst och fyll i din förfrågan med några enkla steg redan idag och se vad just ditt ärende kostar dig.

Du är även välkommen att ta kontakt med oss för att få stöd och rådgivning i hur du går tillväga för att skapa din förfrågan eller om du helt enkelt har mer allmänna reflektioner. Dessutom är du aldrig bunden av att fullfölja din förfrågan, om du av någon anledning väljer att avvakta eller uppdraget löst sig på annat sätt.

Om jag är missnöjd med mitt juridiska ombud
Om du är missnöjd med den jurist eller advokat som du har valt behöver du i första hand vända dig till den juristen eller advokaten. Du är dock alltid välkommen att kontakta oss så att vi tillsammans navigerar dig rätt för att försöka lösa situationen.

Lycka till!