Funderar du på att separera eller skiljas?

Det är ofta svårt att skiljas eller flytta isär. Det kan innebära en hel del praktiska och därtill även juridiska frågor som kan behöva utredas närmare. Situationer och frågor som kan behöva lösas kan vara kopplat till bostad, ekonomi eller barn.

Så här går en skilsmässa till

Om ni bestämt er för att skiljas vänder ni er till tingsrätten på den ort ni är folkbokförda. Om ni gemensamt är överens om att skiljas gör ni en ansökan på en särskild blankett hos domstol.se. En skilsmässa kan beviljas direkt om ni är överens om beslutet att skiljas och ni inte har barn under 16 år.

Om ni inte är överens lämnar den som vill skiljas in en ansökan om stämning av äktenskapsskillnad. Om ni har bott isär i mer än två år kan ni få skilsmässa direkt, även om ni har barn eller inte är överens om att skiljas.

Personbevis bifogas alltid med ansökan. Den beställer ni på www.skatteverket.se.

När gäller betänketid?

Det händer att betänketid om minst sex månader uppstår innan tingsrätten kan döma till äktenskapsskillnad. Det gäller om:
1. Om ni gemensamt är överens om att ha betänketid.
2. Någon av er har vårdnaden och bor tillsammans med barn under 16 år. Det gäller både om barnet är gemensamt eller bara den ena förälderns.
3. Den andra partnern motsätter sig skilsmässa.

Det är tingsrätten som beslutar om när tiden för betänkandet ska börja liksom sluta. Värt att veta är att den som vill att skilsmässan ska gå igenom måste begära så kallad fullföljd. Denna måste komma in till tingsrätten efter att de sex månaderna har gått och senast inom ett år från det att betänketiden började. Om inte det sker är ni fortfarande gifta.

I mål om äktenskapsskillnad kan en mängd frågor prövas. Bland annat frågan om kvarsittanderätt till bostad, kontaktförbud avseende gemensam bostad, fråga om underhållsbidrag till make under betänketiden samt frågan om att utse bodelningsförrättare. Självfallet kan också frågor om vårdnad, boende och umgänge om gemensamma barn prövas i samma mål.

Samboskap

Med sambo avses två ogifta personer som bor tillsammans i parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Ett samboförhållande upphör när någon av samborna ingår äktenskap, avlider eller om samborna flyttar isär.

Skulder och tillgångar - samboskap
Som sambo är huvudregeln att endast bostad och bohag (exempelvis möbler och hushållsapparater) som införskaffats för gemensamt bruk och delas lika vid en separation. Detta oavsett vem av er som har köpt och betalat bostaden. En bostad som skaffades före samboskapet ska inte delas. Men om ni byter bostaden till en ny under förhållandet blir den nya bostaden samboegendom som ska delas mellan er. All annan egendom, exempelvis bilar, fritidshus och sparande ingår inte i delningen, utan de behåller var och en för sig själva.

Det spelar ingen roll vem som faktiskt betalat för bostaden eller bohaget. Om en av samborna exempelvis betalat för en bostadsrätt kontant kan det alltså bli så att parten måste dela med sig av halva värdet till den andra sambon. Detsamma gäller lösöre som soffor, tavlor och hemelektronik.

Sambor är var och en ansvarig för sina privata skulder. I situationer när ena sambon är skuldsatt kommer inte den andra partens egendom att utmätas av Kronofogden. Det behöver tydligt gå att bevisa vem som äger saker med stöd av exempelvis kvitton eller avtal så att Kronofogden lätt kan se vem som äger vad. Genom att skriva ett samboavtal kan ni avtala bort vissa delar och avtala bort bodelningsreglerna så att var och en äger sina tillgångar och skulder. Oavsett om det rör sig om bostad eller saker.

Sambolagen och samboavtal

Sambolagen styr var som gäller mellan sambor medan äktenskapsbalken styr vad som gäller vid en bodelning mellan makar.

Samboreglerna kring bodelning går att undvika med hjälp av ett samboavtal som avtalar bort sambolagen helt eller delvis. I ett samboavtal regleras om någon egendom, och i sådana fall vilken, ska bodelas vid en separation. Om parterna i ett samboförhållande anser att sambolagens regler inte ska gälla för dem t.ex. om en sambo betalat för lägenheten själv och allt bohag inuti, kan de skriva ett kontrakt som bestämmer annat.

Sambokontraktet kräver inte bevittning men det kan ändå vara klokt att använda sig av ett vittne för att säkerställa giltigheten.

Håll dokumenten uppdaterade

Det är även viktigt att hålla alla dokument levande över tid, så att de stämmer med ens nuvarande livssituation. Exempel på dessa kan vara:
- Äktenskapsförord
- Samboavtal
- bodelningsavtal
- Gåvobrev och framtidsfullmakt

Hur kan Juridium hjälpa dig?

Vi på Juridium.se kan hjälpa till.
Våra anslutna familjerättsadvokater och jurister har gedigen kunskap i att hantera juridiska frågor relaterat till äktenskapsskillnad eller separation.

Vi erbjuder dig en möjlighet att kostnadsfritt få initial rådgivning. Våra anslutna experter gör en bedömning av ditt ärende och berättar sedan hur dem kan hjälpa dig vidare juridiskt sett.

Prisbild för familjerättsliga tjänster

Då vi vet att pris är något som utgör en viktig funktion när man väljer juridisk hjälp har vi försökt att ge exempel på vad våra anslutna jurister och advokater kan ta för respektive tjänster.FAMILJERÄTTSLIGA JURIDISKA TJÄNSTER

PRISBILD

Äktenskapsförord inklusive rådgivningfrån 1500–5500 kronor inklusive moms.

Samboavtal inklusive rådgivning

från ca 2500–4000 kronor inklusive moms.Bodelningsavtal inklusive rådgivning

från 4495 kronor inklusive moms.Gåvobrev inklusive rådgivning

från 1995 kronor – 6000 inklusive moms.Framtidsfullmakt inklusive rådgivning

från 1995 - 3995 kronor inklusive moms.Rådgivning, bodelning och övrig service

från cirka 2000 kronor inklusive moms.

Tänk på att priset kan komma att variera beroende på hur omfattande avtalet ser ut (enklare/svårare avtal) eller ärendet är.
Ansvarsfriskrivning från författaren
Obs! Vi reserverar oss för att priset endast utgör schabloner och således inte är fast eller slutgiltigt pris liksom att prisförändringar kan ske. Vi förbehåller oss därför rätten att vid behov justera prisbild efter behov.