Många personer klagar till Integrationsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) publicerade nyligen en rapport som redovisar statistik kopplat till inkomna klagomål under förra året, året 2021. Många enskilda individer upplever att verksamheter och organisationer som behandlar deras personuppgifter inte lever upp till kraven som finns i dataskyddsförordningen, konstaterar IMY i rapporten. År 2021 tog IMY emot 2 620 klagomål från enskilda. Drygt 2 000 av dessa gällde GDPR.

Klagomålen IMY får in gäller i stor utsträckning hur olika verksamheter hanterar den registrerades begäran att utöva sina rättigheter, såsom rätten till tillgång eller radering av personuppgifter. Flest klagomål är riktade mot privata verksamheter i näringslivet, till exempel inom bank, finans och försäkring. Ett stort antal klagomål rör också kamerabevakning. 

Utifrån de företeelser som är vanligast förekommande i klagomålen ger IMY några allmänna rekommendationer till alla verksamheter som behandlar personuppgifter:


  • Verksamheter behöver arbeta kontinuerligt och systematiskt med att förbättra arbetet med att skydda de personuppgifter de behandlar.
  • Verksamheter ska tydligt informera om vilka personuppgifter de behandlar och varför.
  • Verksamheter ska ha rutiner för att tillgodose enskilda individers rättigheter.
  • Verksamheter behöver ha rutiner för hur de hanterar personuppgifter i mejl.
  • De verksamheter som använder direktmarknadsföring eller direktreklam, måste ha rutiner för att avbryta utskick som mottagarna inte vill ha.
  • Den som bedriver kamerabevakning, ska se till att ha gjort och dokumenterat alla överväganden som krävs innan bevakningen börjar. Tydliga skyltar behövs.
Behöver du hjälp i dataskyddsfrågor är du alltid välkommen att vända dig till oss. Enklast är att skapa en förfrågan här.