Enskild firma

Vill du som privatperson driva företag? Då kan du starta en enskild näringsverksamhet, även kallad enskild firma. En enskild firma är en bra företagsform om du till exempel har ett annat jobb vid sidan om, börjar i liten skala eller inte planerar att göra några större investeringar. I en enskild firma fungerar ditt personnummer som företagets organisationsnummer, eftersom en enskild firma inte är en egen juridisk person. Detta innebär att du och företaget har gemensam ekonomi. Som enskild näringsidkare är du ansvarig för företagets alla förpliktelser och åtaganden, såsom skulder och avtal. Om du är mellan 16 och 18 år gammal måste du ha samtycke från en förmyndare, vanligtvis en förälder, och en överförmyndare för att få driva företag.

Processen steg för steg
Det första steget för att starta en enskild firma är att registrera sig för F-skatt hos Skatteverket. Det är gratis att ansöka och du kan göra det digital på Skatteverkets webbplats eller genom att fylla i och skicka in en blankett. Det är du som enskild näringsidkare som ska betala skatt och egenavgifter på företagets inkomster. Om du har en anställning vid sidan av företaget måste du också betala FA-skatt.

Om du planerar att sälja varor eller tjänster i verksamheten är steg två att registrera dig för moms. Efter registreringen får den enskilda firman ett momsregistreringsnummer. Om du planerar att anställa personer ska du även registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Det tredje steget är frivilligt. Om du har ett namn på företaget kan du registrera det hos Bolagsverket. Detta är som nämnt frivilligt och namnet skyddas genom registreringen i det län där du bor. Det kostar cirka 1 000 kronor att skydda företagsnamnet. Om du vill att namnet ska skyddas i fler län kostar det extra.

Det fjärde steget är att öppna ett bankkonto för din enskilda firma, eftersom det är viktigt att hålla företagets pengar åtskilda från dina privata pengar. Samtidigt bör du även kontrollera vilken eller vilka försäkringar som kan bli aktuella för dig och din verksamhet.

Fördelar med enskild firma som företagsform:


 • Du kan starta en enskild firma ensam.
 • Det krävs inget startkapital.
 • De sociala avgifterna är längre än i exempelvis aktiebolag.
 • Du kan få sjukpenning från Försäkringskassan från och med andra dagen du är sjuk.
Nackdelar med enskild firma som företagsform:

 • Det finns ingen tydlig gräns mellan din privatekonomi och företagets ekonomi. Du som ägare är alltid ansvarig för den enskilda firmans åtaganden, vilket innebär att om företaget går i konkurs riskerar även du personlig konkurs.
 • Du har inte rätt till friskvårdsbidrag eller löneförmåner.
 • Företagsnamnet är som standard bara skyddat i det län där du bor.
 • Du kan inte investera vinsten i aktier eller fonder i företagets namn.
FAQ

Vilket ekonomiskt ansvar har ägaren av en enskild firma?
Ägaren har fullt personligt ekonomiskt ansvar för firman och är även ansvarig för firmans åtaganden såsom avtal.

Är en enskild firma en egen juridisk person?
Nej. Du och näringsverksamheten har gemensam ekonomi och firmans organisationsnummer är ditt personnummer.

Vad kostar det att starta en enskild firma?
Det är gratis att starta en enskild firma. Om du vill ansöka om skydd för ditt företagsnamn måste du däremot betala en avgift, men detta är frivilligt.

Kan flera personer driva en enskild firma tillsammans?
Nej, endast en person kan driva firman. Du som driver firman kallas för enskild näringsidkare.

Hur lång tid tar det att starta en enskild firma?
Efter att du skickat in din ansökan till Skatteverket ska denna godkännas. Handläggningstiden för ett godkännande är ungefär 2–6 veckor.

Vem företräder den enskilda firman?
Det är du som privatperson/enskild näringsidkare som företräder firman.

Är den enskilda firman skatteskyldig?
Nej, det är du som privatperson/enskild näringsidkare som är skyldig att betala skatt för firman. Näringsverksamheten beskattas genom din personliga deklaration.

Kan man som enskild näringsidkare anställa personal?
Ja, men först och främst måste du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Behöver en enskild firma en revisor?
Nej, inte i vanliga fall. Du måste dock bokföra alla transaktioner i företaget. I undantagsfall krävs en revisor. Två av tre punkter nedan måste vara uppfyllda för de två senaste räkenskapsåren:


 • Fler än 50 anställda i medeltal.
 • Mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning.
 • Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.
Vi kan hjälpa dig!

Har du några fler frågor om hur man startar en enskild firma eller vill du ha hjälp med ansökningarna? Hör av dig till oss på Juridium så hjälper vi dig!