Vad innebär de skärpta kraven för permanent uppehållstillstånd?

Den som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå (gymnasielagen) kan ansöka om permanent uppehållstillstånd, förutsatt att personen har en anställning eller inkomster från näringsverksamhet som gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig efter avslutade studier. Migrationsöverdomstolen avgjorde i februari 2023 ett mål i fråga om försörjningskravet, vilket nu har lett till att Migrationsverket skärpt kravet på anställning och försörjning vid ansökan om permanent uppehållstillstånd.

Enligt gymnasielagen ska den som har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier beviljas permanent uppehållstillstånd om denne har en anställning eller inkomster från näringsverksamhet som gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig (försörjningskravet). Migrationsöverdomstolen hade i förevarande mål att ta upp frågan om när senast som en anställning måste föreligga för att permanent uppehållstillstånd ska beviljas. Domstolen slog fast att anställning måste föreligga senast vid utgången av det tidsbegränsade uppehållstillståndets giltighetstid. Uppehållstillståndets giltighetstid är sex månader efter avslutade gymnasiestudier. Detta innebär att anställning eller inkomst från näringsverksamhet som den enskilde får efter denna tidpunkt, inte ger rätt till permanent uppehållstillstånd.

Migrationsverket baserade tidigare sina bedömningar på huruvida anställning förelåg vid den tidpunkt som ansökan prövades. Migrationsöverdomstolens dom har därmed bidragit till skärpta krav gällande anställning vid ansökan om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen.

De skärpta kraven gäller omedelbart, dock endast för de personer som sedan tidigare har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av gymnasielagen.Hur får man permanent uppehållstillstånd?
Permanent uppehållstillstånd kan beviljas den som tidigare har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Hur länge du ska ha haft tidsbegränsat uppehållstillstånd beror på vilket typ av uppehållstillstånd du har haft sedan tidigare. Huvudregeln är att du ska ha haft uppehållstillstånd i minst tre år, men det finns undantag:


  • - Uppehållstillstånd för egna företagare: två år
  • - Uppehållstillstånd för doktorander: fyra år under de senaste sju åren
  • - Uppehållstillstånd som kvotflykting: vid första ansökan
  • - Uppehållstillstånd på grund av anknytning: vanligtvis fyra år
Utöver att du ska ha haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd under en viss tid, krävs det även att du fortsatt uppfyller kraven för uppehållstillstånd samt att du kan försörja dig och lever ett skötsamt liv.


Vi kan hjälpa dig!
Behöver du hjälp med att ansöka om, överklaga beslut eller har övriga frågor om permanent uppehållstillstånd? Varmt välkommen att kontakta oss på Juridium så hjälper vi dig vidare!