Tvingas flytta från bostadsrätt? Riskerna för förverkande

Som bostadsrättsinnehavare har du ett starkt skydd mot att din bostad blir förverkad. Det finns dock flera orsaker som kan leda till att du kan tvingas flytta.

Försenad betalning av insats eller avgifter
Om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgifter utöver två veckor eller den längre tid som kan stå angiven i stadgarna, från dess att föreningen efter förfallodagen uppmanat honom eller henne att betala, är bostadsrätten förverkad. Detta innebär att föreningen är berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning. Detsamma gäller om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse mer än en vecka efter förfallodagen. Bostadsrättshavaren får dock inte skiljas från lägenheten om han eller hon betalar innan föreningen sagt upp honom eller henne till avflyttning. Inte heller är bostadsrätten förverkad om det rör sig om en betalning av ringa betydelse.

Gäller förverkandet försenad betalning av årsavgift eller avgift för upplåtelse i andrahand, får bostadsrättshavaren inte skiljas från lägenheten, om avgiften betalas inom tre veckor från det att:

  • - Bostadsrättshavaren har delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten genom att betala lägenheten inom viss tid, och
  • - Meddelande om uppsägning och anledningen till denna har lämnats till socialnämnden.
Störningar
Bostadsrättsföreningen har rätt att säga upp nyttjanderätten om det förekommer störningar från bostadsrättshavaren sida. Som bostadsrättshavare ska du se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö. Det kan exempelvis röra sig om att spela hög musik under kvälls- och nattetid eller andra typer om störningar som påverkar grannarnas bostadsmiljö i den grad att det inte skäligen bör tålas. Detsamma gäller om bostadsrättshavaren inte rättar sig efter de särskilda regler som föreningen meddelat, exempelvis ordningsregler. Detta gäller dock inte om du som bostadsrättshavare upphör med störningarna efter tillsägelse från föreningen, eller innan dess att föreningen hunnit säga upp nyttjanderätten. Bostadsrättshavaren får inte heller sägas upp på grund av störningar förrän socialnämnden har underrättats.

I fråga om särskilt allvarliga störningar, får däremot föreningen säga upp bostadsrätten med omedelbar verkan utan tidigare förvarningar och uppmaningar till hyresgästen. En kopia av uppsägningen måste dock skickas till socialnämnden. Särskilt allvarliga störningar kan vara exempelvis allvarlig brottslighet eller hot riktade mot grannar. Bostadsrätten får inte sägas upp utan förvarning på grund av särskilt allvarliga störningar om störningarna beror på en godkänd andrahandshyresgäst.

Olaga andrahandsuthyrning
För att hyra ut din bostadsrätt i andrahand krävs det att du har ett samtycke från bostadsrättföreningen eller tillstånd från hyresnämnden. Om du hyr ut din lägenhet i andrahand utan sådant samtycke eller tillstånd, har bostadsrättsföreningen rätt att säga upp bostadsrättshavaren. Detta gäller dock inte om du som bostadsrättshavare efter tillsägelse så snart som möjligt vidtar rättelse. Inte heller får bostadsrättshavaren sägas upp om du så snart som möjligt ansöker om tillstånd hos Hyresnämnden och får ansökan beviljad.Tänk på att din bostadsrättsförening kan ha andra bestämmelser i sina stadgar.

Vi kan hjälpa dig!   

Har du några fler frågor om din bostadsrätt eller riskerar du att tvingas flytta men anser att uppsägningen är felaktig? Varmt välkommen att kontakta oss på Juridium så hjälper vi dig vidare!