Lämna in deklaration - det viktigaste att hålla koll på!

Varje år behöver såväl privatpersoner som företagare deklarera sina inkomster till Skatteverket. Inkomstdeklarationen är en handling som redovisar hur mycket du som privatperson eller företag tjänat under föregående år, vilket utgör underlag för hur mycket skatt som ska betalas.

Vem ska deklarera?
Du som fått en inkomstdeklaration skickad till dig ska deklarera. Om du inte fått någon inkomstdeklaration skickad till dig kan du ändå behöva deklarera. Detta gäller exempelvis om du varit bosatt i Sverige under föregående år och haft en inkomst av tjänst på sammanlagt 20 431 SEK eller mer (under 2022). Det gäller även dig som haft en kapitalinkomst, exempelvis för att du sålt fonder, aktier eller kryptovaluta, på 200 kronor eller mer. Du som har fått utdelning på aktier eller andra ersättningar eller förmåner från ett fåmansföretag som ska tas upp under inkomstslaget tjänst, ska också deklarera. På Skatteverkets hemsida finner du mer information om i vilka situationer du behöver deklarera trots att du inte fått någon inkomstdeklaration skickad till dig.

Vad ska deklareras?
Fysisk person
Vissa av uppgifterna i deklarationen är i förväg ifyllda och du behöver endast kontrollera att uppgifterna stämmer, exempelvis inkomst från tjänst, inkomst från kapital samt rot- och rutavdrag. Om du fått inkomst från utlandet behöver du fylla i detta, vilket även gäller om inkomsten inte ska beskattas.  Andra uppgifter behöver du själv fylla i, exempelvis avdrag som du önskar göra med anledning av tjänst. Det kan vara för resor till och från jobbet, tjänsteresor och traktamente, dubbel bosättning med mera. Du fyller även själv i om du önskar göra skattereduktion för inventarieköp till din enskilda firma eller ditt handelsbolag.

För dig som har sålt en bostadsrätt eller fastighet ska detta deklareras i en separat bilaga till inkomstdeklarationen. Där kan du även ange om du önskar göra uppskov på vinstskatten.

Juridisk person
Vad du ska deklarera som juridisk person beror på om du har en enskild näringsverksamhet (enskild firma), är delägare i fåmansföretag eller handelsbolag eller om du ska deklarera åt ett aktiebolag eller ekonomisk förening. För varje typ av näringsverksamhet finns olika blanketter som du ska använda dig av. Du som har aktiebolag eller handelsbolag använder bokslutet som grund för deklarationen. Det bokförda resultatet måste dock justeras för att få fram det beskattningsbara resultatet. Detta görs i inkomstdeklarationen genom en intäktspost eller avdragspost, och följer av särskilda bestämmelser i skattelagstiftningen.


Om du har ett handelsbolag eller aktiebolag ska du ha fått en förifylld inkomstdeklaration skickat till dig, där det bland annat framgår uppgifter om organisationsnummer, namn, adress, räkenskapsår, underlag för fastighetsavgift och fastighetsskatt. Utöver denna blankett ska även ytterligare två bilagor ifyllas vilket; en för räkenskapsschema och en för skattemässiga justeringar. I bilagan för räkenskapsschema lämnar du uppgifter om bolagets tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. I bilagan för skattemässiga justeringar, gör du de justeringar av det bokförda resultatet från räkenskapsschemat som följer av de särskilda bestämmelserna i skattelagstiftningen.

Hur lämnar man in deklarationen?
Privatperson
Som fysisk person kan du lämna in din deklaration via Skatteverkets app, hemsida, via sms eller telefonsamtal alternativt genom att skicka in din inkomstdeklaration per post.

Företagare
Hur du deklarerar som juridisk person beror på vilken bolagsform du har. Har du en enskild firma, deklarerar du genom din vanliga inkomstdeklaration och bifogar de nödvändiga bilagorna. Som handelsbolag eller aktiebolag deklarerar du genom de specifika blanketterna du fått skickade till dig. Om du har ett deklarationsprogram kan du lämna in hela deklarationen digitalt. Om du inte har ett sådant program, kan du lämna in första sidan av deklarationen digitalt och resten på papper. Som delägare i handelsbolag eller aktiebolag behöver du även lämna in en bilaga till din vanliga deklaration där du redogör för din andel i bolaget.

Vad händer om man inte deklarerar tid?
Om du inte lämnar in din deklaration i tid riskerar du att få betala en förseningsavgift. Om deklarationen kommer in för sent kan du få betala 1250 svenska kronor i föreningsavgift. Har du därutöver inte lämnat in deklarationen inom tre månader från ordinarie deklarationsdatum, får du betala ytterligare 1250 svenska kronor i förseningsavgift. Dröjer du fem månader eller mer får du betala ytterligare en förseningsavgift på 1250 svenska kronor. Om du inte deklarerar i tid kan du därmed riskera att få betala sammanlagt 3750 svenska kronor i förseningsavgifter.

Om du inte deklarerar alls, kan Skatteverket besluta om skönbeskattning, vilket innebär att de uppskattar din inkomst under året. Blir du skönbeskattad kan detta resultera i att du behöver betala skattetillägg. Att låta bli att deklarera kan även innebära att du begår skattebrott, vilket kan leda till fängelse i högst två år eller om brottet är grovt, högst sex år.


Hjälp med deklarationen
Att deklarera kan vara komplicerat och många gånger är det flertal blanketter som behöver fyllas i och skickas in. Varmt välkommen att kontakta oss på Juridium om du önskar rådgivning eller hjälp med din deklaration.