Skilsmässa i Sverige: En guide till ansökan, fördelning av tillgångar, vårdnad om barn och hur en jurist kan hjälpa dig

Att skilja sig är aldrig lätt, men i Sverige finns det en tydlig process som måste följas för att ansöka om skilsmässa. I det här blogginlägget ger vi dig en komplett guide till allt du behöver veta om skilsmässa i Sverige, inklusive ansökan, fördelning av tillgångar och egendom, och hantering av vårdnad om barn. Dessutom kommer vi att titta närmare på hur en jurist kan hjälpa dig genom hela processen.


Ansökan om skilsmässa

För att ansöka om skilsmässa i Sverige måste du ha varit gift i minst ett år och antingen bo separat i minst ett år eller att en av parterna har begått äktenskapsbrott. Ansökan görs till tingsrätten och kan lämnas in av antingen en av parterna eller båda. Tingsrätten kommer sedan att pröva ansökan och fatta beslut om skilsmässan.

Fördelning av tillgångar och egendom

När det gäller fördelning av tillgångar och egendom i samband med en skilsmässa är det viktigt att komma ihåg att Sverige har en lagstiftning om giftorätt. Det innebär att all egendom som förvärvats under äktenskapet anses vara gemensam egendom, oavsett vem som har betalat för det. Detta inkluderar också eventuella skulder som har tagits under äktenskapet. Vid skilsmässa delas den gemensamma egendomen lika mellan parterna, om inte en annan överenskommelse görs.

Hantering av vårdnad om barn

Om du och din partner har barn tillsammans, är vårdnad om barn en av de mest avgörande frågorna som måste lösas vid skilsmässa. Det finns två typer av vårdnad: gemensam vårdnad och ensam vårdnad. Vid gemensam vårdnad delar båda föräldrarna på beslut om barnets uppfostran och tar gemens

Vi på Juridium kan hjälpa dig på många olika sätt under en skilsmässa. Här är några exempel på hur vi kan vara till hjälp:


  1. Rådgivning: Vi kan ge dig råd om dina rättigheter och skyldigheter under en skilsmässa, och hjälpa dig att förstå de olika stegen i processen.
  2. Förhandling: Vi kan hjälpa dig att förhandla om fördelning av tillgångar och egendom med din partner och deras juridiska ombud, för att se till att du får en rättvis fördelning.
  3. Upprättande av avtal: Vi kan hjälpa dig att upprätta ett avtal om till exempel bodelning, vårdnad om barn eller underhåll, som kan användas som grund för en skilsmässa.
  4. Processföreträdare: Om det behövs kan vi agera som din processföreträdare i domstolen och företräda dig under hela skilsmässo-processen.
  5. Konfliktlösning: Om du och din partner har svårt att komma överens kan vi hjälpa till att lösa konflikter och komma fram till en lösning som fungerar för alla parter.

Vårt mål som jurister är att göra skilsmässoprocessen så smidig och enkel som möjligt för dig. Vi kommer att arbeta med dig genom hela processen och se till att dina rättigheter och intressen skyddas på bästa möjliga sätt.