Arv vid dödsfall – Det viktigaste inom arvsrätt

Situationer som rör dödsfall, bouppteckning och arvskifte hör till rättsområdet familjerätt. Det är inte ovanligt att det uppstår frågor om vem som har arvsrätt och hur fördelningen ser ut. Vi går igenom de viktigaste sakerna som du bör känna till.

Vad är ett dödsbo och vad innebär dödsbo?

Definitionen av dödsbo är den avlidnes kvarlåtenskap. Det är således det som den avlidne lämnar efter sig i form av tillgångar och skulder. Under tiden som dödsboet existerar förvaltas det med hjälp av dödsbodelägare, se mer nedan.

Ett dödsbo avvecklas i huvudsak först när ett arvskifte har genomförts och eventuella tillgångar i dödsboet har fördelats.

Dödsboets förvaltande och dödsboanmälan
Vid ett dödsfall uppstår praktiska göromål som behöver ses över. Det är allt ifrån att en befintlig bostad eventuellt behöver säljas och tömmas, posten tas hand om, abonnemang sägas upp eller räkningar betalas. Den som tar hand om det administrativa är oftast anhörig, däremot har man möjlighet att få en boutredare om man som anhörig inte orkar ta hand om det själv.

Vid situationer då det inte finns tillgångar i dödsboet än för de grundläggande kostnaderna, exempelvis för begravningskostnader, kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning. Detta ansöker man om i den kommunen där den avlidne var skriven.  En dödsboanmälan måste ske inom två månader efter dödsfallet.

Bouppteckning och dödsbodelägare

En bouppteckning är ett underlag som fungerar som en legitimationshandling för dödsboet.

Med stöd av bouppteckningens innehåll presenteras vilka som ärver den avlidne och vilka som räknas som efterarvingar och dödsbodelägare. Det är i bouppteckningen som den avlidnes tillgångar och skulder presenteras. En bouppteckning har en tidsfrist och skall upprättas senast tre månader efter dödsfallet och sedan skickas till Skatteverket inom en månad efter det.

En dödsbodelägare kan exempelvis vara en registrerad parter eller make/make, arvingar på grund av släktskap med den avlidne, universell testamentstagare, efterarvingar efter en tidigare avliden make och allmänna arvsfonden.

Bodelning
I en bodelning fördelas tillgångarna mellan den efterlevande och den avlidnes andra arvingar och testamentstagare.

Arvskifte
När en bouppteckning och en bodelning utförts behöver det genomföras ett arvskifte. Det är ett juridisk bindande avtal som är skriftligt och som presenterar hur tillgångar ska fördelas mellan dödsbodelägarna. Detta sker efter att den avlidnes skulder är betalda.

Testamente
Det går att testamentera vilka tillgångar som helst till vem som helst. Testamentet behöver vara nedskrivet och undertecknat av testator samt bevittnad av två personer som inte är släkt med testatorn eller nedskriven i testamentet. Vittnen behöver även vara minst 15 år gamla.

Det är bra att känna till att dina barn eller barnbarn alltid har rätt att kräva ut sin laglott.

Boka juridisk rådgivning
Det kan många gånger vara en bra idé att anlita en jurist som hjälper dig igenom en sådan process som den här delen av familjerätten innebär. Det är inte enkelt att hålla reda på alla tidsfrister och veta vad som gäller, främst då det finns undantagsregler och olika förhållningssätt beroende på den avlidnes tidigare familjesituation.

Juridium får du trygg och professionell juridisk rådgivning oavsett om du behöver stöd med arv, testamente eller processen i dess helhet. Du erbjuds alltid fast pris vid en första kontakt i form av juridisk rådgivning.

Tveka inte att ta kontakt med oss!

Du skapar enkelt din förfrågan här.