Vad är en företagsrekonstruktion och hur kan det hjälpa ditt företag?

Att driva ett företag är inte alltid lätt, och ibland kan det uppstå ekonomiska svårigheter som hotar dess överlevnad. Om din verksamhet befinner sig i en sådan situation kan en företagsrekonstruktion vara en livlina för att undvika konkurs. Hittills har i år har 37 procent fler företag gått i konkurs jämförelse med motsvarande period år 2022. Läs mer; Konkurser januari 2023 - Tillväxtanalys (tillvaxtanalys.se)

Vad är en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion är en process där ett företag som har svårt att betala sina skulder får hjälp att omstrukturera sin ekonomi. Syftet med en rekonstruktion är att förhindra konkurs och istället hjälpa företaget att återuppbygga sin verksamhet och bli lönsamt igen.

Det finns flera olika steg i en företagsrekonstruktion, och processen kan se olika ut beroende på företagets unika situation. Vanligtvis inleds rekonstruktionen genom att företaget lämnar in en ansökan till tingsrätten, som sedan utser en rekonstruktör. Rekonstruktören arbetar tillsammans med företaget för att identifiera dess problemområden och utveckla en plan för att rätta till dem.

Vad händer under en företagsrekonstruktion?

Under en företagsrekonstruktion kan det hända att företaget tvingas att skära ner på kostnader eller avyttra tillgångar för att minska sin skuldbörda. Rekonstruktionen kan också innebära att företaget förhandlar om betalningsplaner med sina borgenärer eller omstrukturerar sin skuld på annat sätt.

En företagsrekonstruktion kan hjälpa företag i olika branscher och storlekar. Den kan också vara till nytta för företag som har en stark affärsmodell men som har drabbats av tillfälliga ekonomiska svårigheter, som till exempel en plötslig minskning av efterfrågan på deras produkter eller tjänster.

Vi hjälper dig!

Företagsrekonstruktion är en komplicerad och ofta tidskrävande process, men för många företag kan det vara den bästa lösningen för att undvika konkurs och fortsätta verksamheten. Om ditt företag befinner sig i en svår ekonomisk situation bör du överväga att kontakta oss på Juridium som kan besvara frågor och ge vägledning kring företagsrekonstruktion.