Anhöriginvandring

Anhörighetsinvandring är en del av den svenska migrationsrätten och innebär att en person har rätt att få tillstånd att bo och arbeta i Sverige på grund av sin relation till en person som redan är bosatt i Sverige. De personer som kan söka anhörighetsinvandring inkluderar exempelvis make/maka, sambo, föräldrar och minderåriga barn.

För att en person ska kunna söka anhörighetsinvandring krävs det att den personen har en nära relation till en person som redan är bosatt i Sverige och som har en tillräckligt stabil situation för att kunna ta emot och försörja den sökande. Detta kan exempelvis innebära att den personen har en fast anställning, en egen bostad och tillräckligt med ekonomiska resurser.

För att söka anhörighetsinvandring krävs det att en ansökan lämnas in till Migrationsverket och att den sökande uppfyller de krav och villkor som gäller för den specifika relationen. Det kan exempelvis krävas att man kan visa upp vigselbevis eller bevis på samboförhållande, samt att man kan visa upp dokumentation på att man har tillräckligt med ekonomiska resurser för att kunna försörja sig själv och sin familj.

Det finns också specifika regler för anhörighetsinvandring av minderåriga barn. Om den minderåriga personen inte har någon vårdnadshavare i Sverige, kan en nära släkting, exempelvis en förälder eller mor- eller farförälder, ansöka om att bli den minderårigas vårdnadshavare. Detta kan ge möjlighet för den minderåriga att söka anhörighetsinvandring till Sverige.

Sammanfattningsvis är anhörighetsinvandring en viktig del av den svenska migrationsrätten och innebär att personer med nära relationer till personer som redan är bosatta i Sverige kan få tillstånd att bo och arbeta i landet. För att kunna söka anhörighetsinvandring krävs det att man uppfyller vissa krav och villkor, och att man lämnar in en ansökan till Migrationsverket.