Arbetsavgifter

Arbetsavgift är en avgift som tas ut på lön och andra ersättningar som betalas ut till anställda. Avgiften används för att finansiera olika sociala förmåner, såsom sjukförsäkring, pension och arbetslöshetsförsäkring.

I Sverige är arbetsavgiften uppdelad i två delar: den allmänna löneavgiften och den särskilda löneavgiften. Den allmänna löneavgiften är för närvarande 31,42 procent av lönen och den särskilda löneavgiften är 10,21 procent av lönen.

Den allmänna löneavgiften finansierar bland annat sjukförsäkring, föräldraförsäkring, pension och arbetsskadeersättning. Den särskilda löneavgiften finansierar arbetslöshetsförsäkring och ersättning vid vissa sjukdomar.


Arbetsgivaren ansvarar för att betala arbetsavgifterna och drar av dem från den anställdes lön varje månad. Det är viktigt att notera att arbetsavgifterna är en betydande kostnad för arbetsgivare och kan påverka lönsamheten för företaget.

Sammanfattningsvis är arbetsavgift en avgift som tas ut på lön och andra ersättningar för att finansiera sociala förmåner i samhället. Det är viktigt för både anställda och arbetsgivare att förstå hur denna avgift fungerar och vilken påverkan den kan ha på deras ekonomi.